https://www.archiprix.org/2017/?project=4072
Udział w Archiprix International Ahmedabad 2017 The World's Best Graduation Projects.

http://www.a-ronet.pl/index.php?mod=nagroda&n_id=4456
II nagroda w Konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ul. Krakowskiej wraz z terenami przyległymi w ramach programu „Aktywizacja części obszaru Śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych” w Opolu